Kredītņēmēju dzīvības apdrošināšana | DNB
DNB kredītņēmēju apdrošināšana

Kuģi tiek būvēti, lai tie būtu droši. Iespēja, ka kaut kas notiks, ir ļoti neliela, bet sekas - milzīgas! 

Kāpēc izvēlēties kredītņēmēju dzīvības apdrošināšanu?

Kur tiek ieguldīta nauda?

Uzkrājumam paredzētie naudas līdzekļi tiek ieguldīti fondos. Kādos? Tu pats vari izvēlēties sev piemērotāko:

Līdz 40% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti akcijās, pārējā daļa obligācijās un naudas tirgus instrumentos.

Līdz 70% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti akcijās, pārējā daļa obligācijās un naudas tirgus instrumentos.

Līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti akcijās.

 

SVARĪGI! Apdrošināšana ir pieejama tikai Luminor klientiem, kas ar Luminor ir noslēguši vai plāno noslēgt kredīta līgumu, no kura izrietošās saistības nodrošinātas ar hipotēku uz nekustamo īpašumu.

Drošības, stabilitātes un ģimenes labklājības garantija!

1

1. Piesakies

Aizpildi pieteikuma formu mājaslapā

2

2. Mēs ar Tevi sazināsimies

Bankas konsultants ar Tevi sazināsies, lai precizētu informāciju

3

3. Noslēdz līgumu

Paraksti līgumu par apdrošināšanas polises iegādi

4

4. Jūties droši

Saņem e-pastu no bankas ar visu informāciju un dzīvo ar pārliecību, ka Tava ģimene ir drošībā!

Kas nepieciešams, lai noformētu kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanu?

  • Pieteikums
  • Veselības deklarācija

Noderīgas saites

Parūpējies par sevi un saviem tuvajiem!

 

Svarīgi! 
Ieguldījums fondos var būt pakļauts valūtas svārstību riskam, cenu svārstību riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam, likviditātes riskam, kā arī citiem riska veidiem, kuru ietekmes rezultātā ieguldījuma vērtība var palielināties vai samazināties. Pirms lēmuma pieņemšanas lūdzam iepazīties ar papildu informāciju par produktu.
*Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedz ERGO Life Insurance SE, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas Nr.110707135, juridiskā adrese Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Viļņa, Lietuva, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr.40103336441, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV–1013. Piedāvājot dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, Luminor Bank AS darbojas kā ERGO Life Insurance SE piesaistītais apdrošināšanas aģents.
** Iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kā arī nepārsniedz 4000 EUR. Vēl..
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos. Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.