Meitas uzņēmumi | DNB

AS DNB banka ir divi meitas uzņēmumi, kas sniedz finanšu pakalpojumus – SIA DNB līzings un IPAS DNB Asset Management.

SIA DNB līzings

SIA DNB līzings klientiem nodrošina tādus pakalpojumus kā vieglo automašīnu, komerctransporta un industriālās tehnikas līzingu, kā arī faktoringa pakalpojumus.

SIA DNB līzings 
Skanstes iela 12,
Rīga, LV-1013

Reģistrācijas numurs 40003659898
Konts LV64RIKO0002930012090 (EUR)
SWIFT kods RIKO LV 2X
Banka AS DNB banka

Tālr.: 1880 vai (+371) 67 17 1880
Fakss: 67 79 8400
E-pasts: lizings@dnb.lv

SIA DNB līzings ir Latvijas Līzinga devēju asociācijas biedrs un ievēro „Labās prakses kodeksu”.

Licence

IPAS DNB Asset Management

IPAS DNB Asset Management pārvalda pensiju 2. līmeņa līdzekļus, rūpējoties par savu klientu pensijas kapitāla stabilu pieaugumu, kā arī sniedz ieguldījumu fondu pārvaldīšanas pakalpojumus.

IPAS DNB Asset Management
Skanstes iela 12,
Rīga, LV-1013


Reģ. Nr. 40003699053
Konta numurs LV13RIKO0002013024575 
SWIFT kods RIKO LV 2X
Banka AS DNB banka

Tālr.: 1880 vai (+371) 67 17 1880
Fakss: 67 01 5460
E-pasts: fondi@dnb.lv