DNB | Pensiju 2. līmenis
Pensijas 2.līmenis

Pensija pienāks ātrāk nekā Tev šķiet!

Parūpējies, lai Tu savās vecumdienās būtu pateicīgs par pieņemto lēmumu.

DNB pensijas otrais līmenis

Tikai līdz 31. martam! Piesakies kādam no DNB pārvaldītajiem pensiju 2. līmeņa plāniem* internetbankā vai DNB filiālēs visā Latvijā un saņem nelaimes gadījumu apdrošināšanu bez maksas!

SVARĪGI! Akcijas piedāvājums ir spēkā tikai tiem, kuriem pieteikuma brīdī uzkrājums neatrodas kādā no DNB pārvaldītajiem pensiju 2.līmeņa plāniem* un  kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu.

DNB pensiju 2. līmenis

Saņem nelaimes gadījumu apdrošināšanu bez maksas!

Tikai līdz 31. martam, piesakoties kādam no DNB pārvaldītajiem pensiju 2. līmeņa plāniem.*


Pieteikties
 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana - iekļautie riski un apdrošinājuma summas

  • Traumas - 1000 EUR
  • Slimnīcas dienas nauda - 1000 EUR
  • Medicīniskie izdevumi - 300 EUR
  • Invaliditāte - 2000 EUR
  • Nāve - 2000 EUR

Polises darbības teritorija - visa pasaule

Polises darbības periods - 1 gads
Apliecinājums par nelaimes gadījumu apdrošināšanas polises spēkā esamību tiks nosūtīts uz Tevis norādīto e-pastu vai telefona numuru 3 darba dienu laikā pēc reģistrēšanās kādam no DNB pensiju 2. līmeņa plāniem*.

Apdrošināšanas sabiedrība - AAS BALTA.

Piesaki atlīdzību www.balta.lv.

AAS „BALTA” NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR.4305.01
NOTEIKUMU NR.4305.01 PIELIKUMS “TRAUMAS III”

DNB 2.līmenis pensijai

Pensiju uzkrājumi – ilgtermiņa ieguldījums

10 gadu periodā, DNB pensiju 2. līmeņa plāni nemainīgi ir vieni no ienesīgākajiem!**

Ieguldījumi pensiju 2. līmeņa plānos ir ilgtermiņa investīcija, jo iemaksas tajā tiek veiktas līdz pensijas vecumam. Līdz ar to arī pensiju 2. līmeņa plānu ienesīgums būtu jāvērtē ilgtermiņā.

Skatoties 10 gadu periodā, DNB pensiju 2. līmeņa plāni* nemainīgi ir vieni no ienesīgākajiem.**

Piesakies DNB 2. līmeņa plānam* un saņem nelaimes gadījumu apdrošināšanu bez maksas!

* ”DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns”, “DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns” vai “DNB Aktīvais ieguldījumu plāns”. Šo pensiju plānu prospektus, kā arī citu informāciju par pensiju plāniem un līdzekļu pārvaldīšanu var saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās, pie līdzekļu pārvaldītāja IPAS DNB Asset Management Skanstes ielā 12, Rīgā, turētājbankā AS DNB banka un tās filiālēs (tālr. 1880, + 371 67171880), kā arī internetā: dnb.lv.
** Informācijas avots: www.manapensija.lv dati uz aprēķina datumiem 30.11.2016. un 30.11.2006. Vidējais svērtais ienesīgums par pēdējiem 10 gadiem aprēķināts, izmantojot Act/365 aprēķina metodi un līdzekļu pārvaldītāju pārvaldīto pensiju 2.līmeņa plānu aktīvus uz aprēķina datumu 30.11.2016. Vidējais svērtais ienesīgums neparāda kāda konkrēta pensiju 2.līmeņa plāna ienesīgumu. 
Pensiju plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Pensiju plānu prospektus, kā arī citu informāciju par pensiju plāniem un līdzekļu pārvaldīšanu iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās, pie līdzekļu pārvaldītāja IPAS DNB Asset Management Skanstes ielā 12, Rīgā, turētājbankā AS DNB banka un tās filiālēs (tālr. 1880, +371 6717 1880), kā arī internetā: dnb.lv