Pretenziju izskatīšana | DNB

Mums ir svarīgs Tavs viedoklis un tas, vai esi apmierināts. Tavas atsauksmes ļauj mums būt pārliecinātiem, ka esam labi tajā, ko darām, un palīdz uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti. 

Kā iesniegt pretenziju?

 • Zvani uz klientu atbalsta līniju pa tālruni 1880 vai (+371) 67 17 1880* 
 • Nosūti mums ziņu no sava internetbankas profila
 • Atsūti e-pastu uz info@dnb.lv
 • Aizpildi atsauksmes formu tiešsaistē vai DNB filiālē
 • Atsūti mums vēstuli pa pastu

Kādi dati vai dokumenti varētu būt nepieciešami?

Lai banka varētu Tevi informēt par rezultātiem pēc Tava iesnieguma izskatīšanas, lūdzu norādi: 

 • savu vārdu un uzvārdu vai arī organizācijas nosaukumu, kuru pārstāvi
 • savu personas kodu/ dzimšanas datumu vai uzņēmuma reģistrācijas numuru
 • savu kontaktinformāciju
 • veidu, kādā vēlies saņemt atbildi (lūdzu, ņem vērā, ka e-pastā iespējams nosūtīt tikai vispārīga rakstura informāciju)

Kad Tu saņemsi atbildi?

Mēs uzmanīgi izskatīsim Tavus komentārus un atbildēsim, cik ātri vien iespējams – ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā. Ja nopietnu iemeslu dēļ situācijas analīze prasīs vairāk laika, mēs Tevi par to informēsim personīgi.
Bankas atbildi saņemsi tajā pašā veidā, kā nosūtīji savu ziņu (piemēram, uz vēstuli, kas sūtīta pa pastu, saņemsi no bankas pa pastu sūtītu vēstuli) vai arī tādā veidā, kā esi vienojies ar banku. 

Kā vēl iespējams risināt problēmu?

Ja bankas atbilde Tevi neapmierina, Tev ir tiesības griezties ar apelāciju sekojošās instancēs:

 • Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā – jautājumos, kas atbilst ombuda kompetencei
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrā – patērētāju tiesību pārkāpumu gadījumos
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijā – Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas limuma pārkāpumu gadījumos kā klientiem, uz kuriem neattiecas šis likums, ja pārkāpums var nopietni apdraudēt vai apdraud grupas intereses vai šo pakalpojumu lietotājus
 • Latvijas Republikas tiesā – par strīdiem starp banku un patērētāju, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu
 • Latvijas Republikas tiesā vai Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā (pēc sūdzības iesniedzēja izvēles) – par strīdiem starp banku un patērētāju, kas nav pakalpojuma saņēmējs, jautājumos par pakalpojumu sniegšanu

Banku pārraudzība 

Saskaņā ar kredītiestāžu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem banku pārraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Informācija par LKA ombudu
Ja klients saņem negatīvu atbildi uz rakstveidā iesniegtu pretenziju par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam.
Ombuds ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Ombuda lēmumam ir rekomendējošs raksturs.
Ombuds izskata tikai tās sūdzības, kas atbilst visām sekojošām pazīmēm:

Sūdzību jānoformē rakstveidā atbilstoši prasībām, kādas nosaka "Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (reglaments)", un jāiesniedz ombudam. Adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV-1011.
"Nolikums par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu" un "Kārtība, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (Reglaments)" ir izvietoti Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā.  

 *Sazinoties ar banku pa fiksēto vai mobilo tālruni, maksu par zvanu piemēro Tavs tālruņa operators. Lai noskaidrotu cenu, lūdzu, vērsies pie sava operatora.