Cenrādis privātpersonām | DNB

Cenrādis ir spēkā no 01.02.2018. Lejupielādēt cenrādi un apskatīties iepriekšējās versijas

Piezīme: Šis cenrādis ir piemērojams tiem pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros tiek atvērts, pārvaldīts vai apkalpots tāds konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), vai kuri paredz norēķiniem par pakalpojumiem primāri izmantot šādu kontu.

Ek

Elektroniskie kanāli

Cp

Citi pakalpojumi