Uzkrājums ar dzīvības apdrošināšanu | DNB

Sāc veidot uzkrājumus tagad - uzkrāj ilgtermiņa mērķu realizēšanai un saņem nodokļu atmaksu, kā arī dzīvības apdrošināšanu.

Ieguldījumu iespējas*

Tev ir pieejamas plašā izvēlē ar daudzām priekšrocībām:

Ceļš uz veiksmīgu uzkrājumu veidošanu ir vienkāršs

1

Piesakies

Sazinies ar mums

2

Mēs ar Tevi sazināsimies

Bankas konsultants ar Tevi sazināsies, lai vienotos par iemaksas lielumu un biežumu, kā arī par uzkrājuma veidu un termiņu.

3

Sāc uzkrāt!

Saņem e-pastu no bankas ar visu informāciju un sāc uzkrāt!

Nepieciešamie dokumenti

  • Pase vai ID karte

Sāc krāt savai nākotnei jau šodien!

Ieskaties arī: Pensiju 2. līmenis, Kļūt par klientuKrājkonts, Termiņnoguldījums, Bankas komplekti

Svarīgi!
Ieguldījums fondos var būt pakļauts valūtas svārstību riskam, cenu svārstību riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam, likviditātes riskam, kā arī citiem riska veidiem, kuru ietekmes rezultātā ieguldījuma vērtība var palielināties vai samazināties. Pirms lēmuma pieņemšanas lūdzam iepazīties ar papildu informāciju par produktu.
*Pakalpojumu sniedz ERGO Life Insurance SE, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas Nr.110707135, juridiskā adrese Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Viļņa, Lietuva, kuru Latvijas Republikā pārstāv ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr.40103336441, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV–1013. Piedāvājot dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, Luminor Bank AS darbojas kā ERGO Life Insurance SE piesaistītais apdrošināšanas aģents.
** Iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, kā arī nepārsniedz 4000 EUR. Vēl..
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos. Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.