Cenrādis uzņēmumiem | DNB

Šis сenrādis ir spēkā no 01.11.2016 – 30.04.2017.
Lejuplādēt cenrādi un aplūkot iepriekšējās versijas.

Ir izsludinātas izmaiņas cenrādī, kas stājas spēkā 01.05.2017.
Apskatīties cenrādi

Ek

Elektroniskie kanāli

Sp

SWIFT pakalpojumi

Tf

Tirdzniecības finansēšana

Kp

Karšu pieņemšana

Cp

Citi pakalpojumi