Pakalpojumu komplekts | DNB
Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem
PAKALPOJUMSCENA
Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00
Internetbankas reģistrēšana un Kodu kalkulatora pieslēgšana vienam Lietotājam
Kodu kalkulatora pieslēgšana otram Lietotājam, maksājot 50% no Cenrādī noteiktās Komisijas maksas
Norēķinu kartes Visa Business Debit izgatavošana
Visu Norēķinu kontu un Internetbankas apkalpošana ar 50% atlaidi 12 mēnešus
Maksājumi bankas ietvaros, Standarta iekšzemes Maksājumi un Maksājumi Eiropas ietvaros* EUR valūtā ar 50% atlaidi 12 mēnešus

Par jaundibinātiem uzņēmumiem uzskatāmi uzņēmumi, kas reģistrēti Komercreģistrā pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pakalpojumu komplekta noformēšanas.
Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Biznesa komplektā jaundibinātiem uzņēmumiem, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.
Pārformējot Bankā atvērto pagaidu kontu par Norēķinu kontu, Komisijas maksa par Biznesa komplekta jaundibinātiem uzņēmumiem noformēšanu nav jāmaksā un komplekts tiek noformēts bez maksas
Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai DNB Link pakalpojumu, vai izmanto Luminor Līzings Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus.
* Maksājums EEZ (Eiropas Ekonomiskās zona) kā arī Šveices un Monako ietvaros. Maksājuma rīkojumā obligāti ir jābūt norādītiem: saņēmēja IBAN konta numuram bez atstarpēm, saņēmēja bankas SWIFT/BIC kodam, komisijas maksas veidam Dalīti (SHA) un maksājuma rīkojuma izpildes steidzamībai standarta režīmā.

Biznesa komplekts uzņēmumiem
PAKALPOJUMSCENA
Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršanaEUR 15,00
Internetbankas reģistrēšana un Kodu kalkulatora pieslēgšana vienam Lietotājam
Kodu kalkulatora pieslēgšana otram Lietotājam, maksājot 50% no Cenrādī noteiktās Komisijas maksas
Norēķinu kartes Visa Business Debit izgatavošana
Kredītkartes Visa Business izgatavošana (ja klients kvalificējas kredīta saņemšanai)

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Biznesa komplektā uzņēmumiem, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.
Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai DNB Link pakalpojumu, vai izmanto Luminor Līzings Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus.