Noguldījumu gada procentu likmes Termiņnoguldījumiem | Luminor
Krājkonts
ValūtaEURUSDGBPNOK
RIKO* Krājkonta gada procentu likme***0,150,15--
NDEA** Krājkonta gada procentu likme noguldījuma summai:
0 - 30 0000,15---
30 000.01 - 100 0000,20---
no 100 000.010,00---

* Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Minimālā summa, no kuras sāk aprēķināt procentus Krājkontam/Atvērtam termiņnoguldījumam, kura konta numurā ir burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), ir 100 EUR/ 100 USD.

Termiņnoguldījums Apkalpošanas vietā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums500*500*500*5 000*
1 mēnesis0,001,050,450,75
3 mēneši0,051,150,550,95
6 mēneši0,201,400,651,00
9 mēneši0,301,450,751,05
12 mēneši0,351,550,851,10
24 mēneši0,251,550,951,20
36 mēneši0,251,550,951,35
60 mēneši0,551,701,051,55

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.

Termiņnoguldījums Bankas internetbankā
ValūtaEURUSDGBPNOK
Min. noguldījums100*100*100*1000*
1 mēnesis0,001,100,500,80
3 mēneši0,151,200,601,00
6 mēneši0,251,450,701,05
9 mēneši0,351,500,801,10
12 mēneši0,401,600,901,15
24 mēneši0,301,601,001,25
36 mēneši0,301,601,001,40
60 mēneši0,601,751,101,60

* Noguldījumam, kura summa ir lielāka par EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 vai NOK 1 000 000, noguldījuma gada procentu likme tiek noteikta pēc vienošanās.