Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts | DNB
Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts

Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts ir lielisks veids, kā padarīt māju energoefektīvāku un sakoptāku, tādējādi paaugstinot tās vērtību!

Kredīta nosacījumi

Renovācija daudzdzīvokļu mājām

Kā saņemt kredītu?

1

Pieņemiet lēmumu

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce pieņem lēmumu par kredītu ēkas renovācijai.

2

Sazinieties ar DNB

Klients - dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai apsaimniekotājs - vēršas bankā ar kredīta pieteikumu.

3

Mēs izvērtēsim pieteikumu

Banka izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu piešķirt kredītu.

4

Parakstiet līgumu

Klients un banka paraksta līgumu.

5

Veiciet ēkas renovāciju

Banka pārskaita naudu atbilstoši līgumam un renovācijas darbu plānam.

Nepieciešamie dokumenti

  • Kredīta pieteikums
  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par tiesību piešķiršanu pārvaldītājam pārvaldīt un apsaimniekot māju (pirmās kopsapulces protokols)
  • Līgums starp dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotāju par mājas pārvaldīšanu
  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par kredīta saistību uzņemšanos – nepieciešama ne mazāk kā 2/3 dzīvokļu īpašnieku piekrišana
  • Informācija par maksājumiem, kas apliecina, ka vismaz 90% rēķinu tiek apmaksāti laicīgi un pilnā apmērā
  • Renovācijas darbu plāns, līgums vai līgumprojekts ar būvnieku

Renovācijas kredīts ir lielisks veids, kā padarīt māju energoefektīvāku un sakoptāku!

Ieskatieties arī: Līzings, Kredītlīnija, Apgrozāmo līdzekļu kredīts