Vīzija un vērtības | DNB

DNB grupas vīzijas un vērtību centrā ir klients. Mērķis - lielāku uzmanību pievērst bankas klientiem un to vajadzībām - ir atspoguļots DNB vīzijā „Klientu apkalpošanas māksla – mūsu ceļš uz vērtību radīšanu”.
 
DNB bankas korporatīvā kultūra balstās uz grupas vērtībām:

Izpalīdzīgs

Mēs esam draudzīgi un pretimnākoši.
Mēs komunicējam skaidri un efektīvi.
Mēs palīdzam citiem gūt panākumus.

Profesionāls

Mēs veicinām un balstāmies uz mūsu kopīgo kompetenci.
Mēs rīkojamies atbildīgi un pildām savus solījumus.
Mēs izturamies pret citiem ar cieņu.

Iniciatīvas bagāts

Kad mēs redzam, ka kaut kas ir jāpaveic, to arī izdarām.
Mēs uzdrošināmies mācīties no savām kļūdām.
​Mēs meklējam jaunus un labākus risinājumus.

Iedzīvinot vīziju un korporatīvās vērtības, DNB banka īsteno uz klientiem centrētu biznesa modeli, radot ilgtermiņa vērtību bankas klientiem, darbiniekiem, akcionāriem un plašai sabiedrībai.