Metro

MetroMetro
Point 1Point 2Point 3Point 4Point 5Point 6Point 7Point 8Point 9Point 10Point 11Point 12Point 13Point 14Point 15Point 16Point 17Point 18Point 19Point 20Point 21Point 22Point 23Point 24Point 25Point 26Point 27Point 28Point 29Point 30Point 31
Uzņēmuma dibināšana
Būtiskākie jautājumi
Partneri
Uzsākšana
Plāna gatavošana
Tirgus
Nosacījumi
Vīzija
Stratēģija
Budžeta veidošana
Ienākumi
Izdevumi
Finanses
Dibināšana
Uzņēmējdarbības forma
Līgumi
Dibināšanas dokumenti
Dibināšanas sapulce
Uzņēmuma reģistrācija
Citi reģistri
Par darbiniekiem maksājamie nodokļi
Idejas attīstībaBiznesa plānsBudžetsReģistrācija
Plānošana
Reģistrācija
Izaugsme
Uzņēmuma dibināšana
Raksti
Instrumenti
Pakalpojumi
Iestatījumi

Vai jūs tiešām gribat dzēst visus iestatījumus?

Dzēst iestatījumus

Saistību atruna

Vēršam jūsu uzmanību, ka šeit publicētais ceļvedis ir informatīvs materiāls, kas var saturēt neprecīzu (arī novecojušu) informāciju un var nebūt vienādi attiecināms uz visiem gadījumiem, tāpēc Jums patstāvīgi jāizvērtē visi apstākļi un/vai nepieciešamības gadījumā jālūdz attiecīga speciālista palīdzību vai kompetentās valsts iestādes skaidrojumu.

Šī informācija nav uzskatāma par juridisku konsultāciju un nevar būt par pamatu lēmumu pieņemšanai. DNB banka neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas var rasties, paļaujoties uz šeit publicēto informāciju. Jūs pats esat atbildīgs par savu izvēli saistībā ar uzņēmuma darbības uzsākšanu.

Avoti

Ceļveža izstrādē ir izmantota virkne normatīvo aktu un publiski pieejamu informācijas avotu, tostarp Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, nodibinājuma „Latvijas jauno uzņēmēju centrs „Jobs & Society””  u.c. mājas lapas internetā un tajās publicētā informācija.

Piezīme

Ja šīs aplikācijas saturā vai tās tehniskajā darbībā konstatējat kļūdas vai ja jums ir citi ierosinājumi tās pilnveidošanai, lūdzam sazināties ar DNB banku.

Palīdzība

Uzņēmuma veidošana

Šeit jūs varat vienkāršā veidā iepazīt biznesa uzsākšanas procesa stadijas un pakāpeniski atzīmēt veicamos uzdevumus, kad tie ir pabeigti, kā arī saņemt noderīgus instrumentus uzņēmuma darbības sākumposma plānošanai