e-rīks UZŅĒMUMA VAJADZĪBU GIDS
Pareizā izvēle

Lai uzņēmums veiksmīgi uzsāktu savu darbību, jābūt skaidrai izpratnei par pašreizējām biznesa vajadzībām. Pareiza bankas produktu un pakalpojumu izvēle palīdzēs uzņēmuma ikdienas darbības un attīstības plānu īstenošanai.

Uzņēmuma vajadzību gids

Uzņēmuma vajadzību gids – interaktīvs e-rīks, kurš, uzdodot kontroljautājumus lietotājam, soli pa solim atklāj, kādi bankas pakalpojumi būs nepieciešami veiksmīgai uzņēmuma darbībai. Turklāt jums būs iespēja vēlreiz pārliecināties, ka esat par visu padomājis un pietiekami rūpīgi izplānojis savas darbības uzņēmuma veidošanas un darbības uzsākšanas sakarā.

Plānošanas ceļvedis Metro

Ceļvedis uzņēmuma izveides plānošanai, kas strukturēti parāda visus ar uzņēmuma veidošanu saistītos aspektus un izklāsta svarīgākās biznesa sākšanas procesa daļas. Virzoties pa „Metro” shēmu, jums tiks uzdoti kontroljautājumi, lai varat pārliecināties, ka par visu esat padomājis un par visu esat informēts. Līdzās jautājumiem tiks sniegta arī papildu informācija par uzņēmuma veidošanu, noderīgas saites, kā arī praktiski izmantojami instrumenti.